Välkommen till Föräldravandring I Angered

image.png

Välkommen till Föräldravandring I Angered
Föräldravandring i Angered bedriver en bred verksamhet som utgår ifrån medlemmens behov och intresse. Verksamheten omfattar föräldravandringar, kontaktskapande mellan föräldrarna och att vara ett stöd för ungdomarna som vistas eller bor i Angereds område och att skapa ett bredare samarbete mellan skolorna, närpolisen och föräldrarna och de andra som arbetar med ungdomsfrågor. Medlemmarnas skapande ger glädje och tillfredsställelse. För att göra samhället lite bättre utveckla tankar och drömmer stämmer väl överens med föreningens vision. Många av våra aktiviteter har varit möjligt genom att vi samverkan med Rädda barnen i Hjällbo.
LÄXHJÄLP I HJÄLLBO
studieverksamhet och läxhjälp i följande ämnen svenska, engelska, matte, somaliska, samhällskunskap och naturkunskap. Syftet med de olika ämnen som föreningen anordnar är att tillgodose medlemmarnas önskemål. Ett annat syfte är att medlemmarna skall få en möjlighet till kunskapsutveckling än den ordinarie skolan. Föräldravandring i Angered samarbetar med Rädda barnen i Hjällbo i frågor som rör folkbildning.
Läxhjälp varje lördag och söndag mellan 15:00-18:00 på skolspåret 31(rädda barnens lokal).
Utbildning
Föräldravandring i Angered har arbetat under 2017 med Göteborgs stad i Angered och Rädda barnen för att få ut många kurser på olika utbildningar. Vår verksamhet kan förbättras genom för att deltaga kurserna tror vi. Vi har satsat mer på ungdomarna. Föreläsning för ungdomskriminalitet och droger bland somaliska ungdomar i Hjällboskolan. Syftet med föreläsningen var att hitta lösningar till ungdomskriminalitet och drogmissbrukproblem bland somaliska ungdomar i Angered.
Vandring
Föreningen vandrar varje fredag, lördag och söndag mellan 19:00-22:00 från Hjällbo till Angereds område.
finns det föräldrar som genom föräldravandring på fredag Lördag Söndag kvällstid. 19 – 23 ökar tryggheten genom
att synas och finnas tillgängliga för ungdomar som är ute och har trevligt.
Att som  förälder vistas där ungdomar rör sig är även ett bra tillfälle att få en inblick i hur det ser ut i området
Kontakt
Föräldravandring i Angred Waalidka Socda
Abubakar . M 0739702950
 Omar . H 0765507391
Abdifatha . R 0700939593